Nutarimų konfiskuoti pripažinimas ir vykdymas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti

KOKS ŠIO PAMATINIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Remdamosi šiuo sprendimu, Europos Sąjungos (ES) šalių teisminės institucijos gali išsiųsti kitos ES šalies teisminei institucijai nutarimą areštuoti ar konfiskuoti turtą, kuris toje šalyje turi būti pripažintas ir vykdomas be papildomų formalumų.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Kas yra nutarimas konfiskuoti?

Tai yra galutinė priemonė atimti neteisėtai įgytą turtą iš nusikaltėlių ar jų bendrininkų.

Nusikalstamos veikos

Perdavimas

Pripažinimas ir vykdymas

Nepripažinimas ir nevykdymas

Galima atsisakyti vykdyti nutarimą, jei liudijimas nepateiktas, nepilnas ar akivaizdžiai neatitinka nutarimo. Taip pat galima atsisakyti vykdyti nutarimą ir tokiais atvejais, kai:

Vykdymo atidėjimas

Vykdymas gali būti atidėtas šiais atvejais:

Suinteresuotosios šalys

ES šalys privalo užtikrinti, kad bet kuri suinteresuotoji šalis, įskaitant teisėtus trečiuosius asmenis, turėtų teisių gynimo priemonių prieš nutarimo konfiskuoti pripažinimą ir vykdymą, kad apsaugotų savo teises.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS PAMATINIS SPRENDIMAS?

Jis taikomas nuo 2006 m. lapkričio 24 d. ES šalys turėjo jį perkelti į savo nacionalinę teisę iki 2008 m. lapkričio 24 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. spalio 6. Tarybos pamatinis sprendimas 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti (OL L 328, 2006 11 24, p. 59–78)

Paskesni Pamatinio sprendimo 2006/783/TVR daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2003/577/TVR dėl turto arba įrodymų arešto aktų vykdymo Europos Sąjungoje (OL L 196, 2003 8 2, p. 45–55)

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai grindžiama 2006 m. spalio 6 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti 22 straipsniu (KOM(2010) 428 galutinis, 2010 8 23)

paskutinis atnaujinimas 07.12.2016