ES valstybių narių savitarpio pagalba baudžiamosiose bylose

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Konvencija dėl ES valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose

Tarybos aktas, patvirtinantis Konvenciją dėl ES valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose

KOKS YRA ŠIOS KONVENCIJOS IR AKTO TIKSLAS?

Konvencija siekiama paskatinti ir palengvinti teismų, policijos bei muitinių savitarpio pagalbą baudžiamosiose bylose ir pagerinti teisminio bendradarbiavimo greitį bei veiksmingumą. Ji papildo 1959 m. Europos Tarybos konvenciją dėl valstybių narių tarpusavio pagalbos baudžiamosiose bylose bei jos 1978 m. protokolą.

Aktu patvirtinama konvencija EU vardu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Savitarpio pagalbos prašymai

Konkrečių formų savitarpio pagalba

Telekomunikacijų tinklais perduodamos informacijos perėmimas

Specialiosios taisyklės tam tikroms ES valstybėms narėms

Specialiosios taisyklės taikomos:

NUO KADA TAIKOMAS AKTAS IR KONVENCIJA?

Konvencija įsigaliojo 2005 m. rugpjūčio 23 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Kontroliuojamasis gabenimas: metodas, kuris leidžia išvežti, pervežti arba įvežti į vienos ar kelių valstybių teritoriją neteisėtas arba keliančias įtarimą narkotikų arba juos pakeičiančių medžiagų partijas, žinant ir atliekant priežiūrą kompetentingoms institucijoms, siekiant išaiškinti asmenis, dalyvaujančius nusikaltimuose.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba – Tarybos pareiškimas dėl 10 straipsnio 9 dalies – Jungtinės Karalystės (1) pareiškimas dėl 20 straipsnio (OL C 197, 2000 7 12, p. 3–23)

2000 m. gegužės 29 d. Tarybos aktas, pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtinantis Konvenciją dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (OL C 197, 2000 7 12, p. 1–2)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Protokolas prie Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, kurį pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba (OL C 326, 2001 11 21, p. 2–8)

Europos Sąjungos Tarybos generalinio sekretoriaus komunikatas pagal Konvencijos, kurią pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba, dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, 30 straipsnio 2 dalį (OL C 197, 2000 7 12, p. 24)

paskutinis atnaujinimas 10.09.2018(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).