Klaidinanti ir lyginamoji reklama

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva siekiama apsaugoti vienus prekybininkus nuo kitų (t. y. verslas verslui (angl. B2B), klaidinančios reklamos, kuri prilyginama nesąžiningos prekybos praktikai. Ja nustatomos sąlygos, kuriomis leidžiama lyginamoji reklama.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Klaidinanti reklama

Reklama, kuri klaidina arba gali klaidinti žmones yra draudžiama. Klaidinanti reklama gali daryti poveikį vartotojų ir prekybininkų ekonominiam elgesiui arba būti žalinga konkurentams.

Klaidinantis reklamos pobūdis priklauso nuo šių kriterijų:

Lyginamoji reklama

Lyginamoji reklama aiškiai ar netiesiogiai nurodo konkurentą arba konkurento siūlomas prekes ar paslaugas.

Tokia reklamos rūšis yra leistina tik tokiu atveju, jei ji nėra klaidinanti. Tai gali būti teisėta priemonė informuoti vartotojus apie tai, kas jiems naudinga. Todėl palyginamoji reklama visų pirma turėtų:

Panaudojimas

Europos Sąjungos (ES) šalys privalo užtikrinti, kad tie asmenys ar organizacijos, kurie turi teisėtų interesų šiuo klausimu, galėtų iškelti bylas dėl neteisėtos lyginamosios reklamos teisme ar administracinėje institucijoje.

Todėl ES šalių teismai arba administracinės institucijos turi galėti:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2007 m. gruodžio 12 d. Šia direktyva kodifikuojama ir panaikinama Direktyva 84/450/EEB, kurią ES šalys turėjo perkelti į nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1986 m. spalio 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/114/EB dėl klaidinančios ir lyginamosios reklamos (kodifikuota redakcija) (OL L 376, 2006 12 27, p. 21–27)

paskutinis atnaujinimas 24.10.2016