Geriamasis vanduo: būtiniausi kokybės standartai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1998 m. gruodžio 25 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2000 m. gruodžio 25 d.

SUSIJĘ POKYČIAI

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Žmonėms vartoti skirtas vanduo: bet koks gamtinis ar paruoštas vanduo, skirtas gerti, virti, ruošti valgiui ar naudoti kitoms namų ūkio reikmėms. Jis gali būti tiekiamas iš vandentiekio, talpyklų, buteliais ar kitomis talpomis.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (OL L 330, 1998 12 5, p. 32–54)

Paskesni Direktyvos 98/83/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 20.02.2017