Berno konvencija

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Konvencija dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos

Sprendimas 82/72/EEB dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvencijos sudarymo

KOKS YRA KONVENCIJOS IR SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ĮSIGALIOJIMO DATA

Berno konvencija įsigaliojo 1982 m. birželio 6 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Konvencija dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos (OL L 38, 1982 2 10, p. 3–32)

1981 m. gruodžio 3 d. Tarybos sprendimas 82/72/EEB dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos (Berno konvencija) (OL L 38, 1982 2 10, p. 1–2)

SUSIJĘS DOKUMENTAS

1998 m. gruodžio 21 d. Tarybos sprendimas 98/746/EB dėl Nuolatinio Konvencijos Komiteto 17 posėdyje priimtų Berno konvencijos dėl Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos II ir III priedėlių pakeitimų patvirtinimo Bendrijos vardu (OL L 358, 1998 12 31, p. 114)

paskutinis atnaujinimas 15.05.2020