Autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Ja siekiama suderinti autorių teisių* ir tam tikrų gretutinių teisių* apsaugos terminus.

Ja kodifikuojama ir panaikinama Direktyva 93/98/EEB, kuria suderinami autorių ir gretutinių teisių apsaugos terminai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Literatūros ar meno kūrinio autorių teisių apsaugos terminai taikomi 70 metų nuo:

Filmo ir audiovizualinio kūrinio autorių teisių apsaugos terminai taikomi 70 metų nuo ilgiausiai išgyvenusio asmens mirties:

Direktyva buvo iš dalies pakeista Direktyva 2011/77/ES, kuria buvo pratęsta muzikos įrašų apsaugos trukmė. Taip nuspręsta todėl, kad atlikėjai dažnai savo karjerą pradeda jauni ir dabartinis 50 metų apsaugos terminas, taikomas kūrinių įrašams, nesaugojo jų kūrinių visą atlikėjų gyvenimą. Todėl atlikėjų ir fonogramų gamintojų teisės į muzikos įrašus trukmė buvo pratęsta nuo 50 iki 70 metų.

Be to, Direktyva 2011/77/ES suderinamas būdas, kuriuo apskaičiuojamas dainų ir kitų muzikos kūrinių, kuriems žiodžius sukūrė keli autoriai, apsaugos terminas. Apsaugos terminas baigiasi praėjus 70 metų nuo ilgiausiai išgyvenusio asmens (t. y. žodžių ar muzikos autoriaus) mirties.

Gretutinės teisės

Gretutinių teisių (filmų gamybos ir transliuojančiųjų organizacijų) apsaugos terminas yra 50 metų. Jis apskaičiuojamas kiekvienu konkrečiu atveju nuo įrašo atlikimo, paskelbimo ar išleidimo. Atlikėjams ir fonogramos gamintojams taikomas apsaugos terminas Direktyva 2011/77/ES buvo pratęstas iki 70 metų.

Terminų apskaičiavimas

Apsaugos terminas vienu metu prasideda visose ES šalyse. Jis skaičiuojamas nuo sausio 1 dienos po tų metų, kuriais įvyko įvykis, kurio pagrindu prasideda termino eiga.

Apsauga, taikoma kūriniams iš trečiųjų šalių

Kai kūrinio kilmės šalis yra trečioji šalis, o kūrinio autorius nėra ES pilietis, ES taikoma apsauga baigiasi paskutinę kūrinio apsaugos kilmės šalyje dieną, tačiau šis terminas negali būti ilgesnis už tą, kuris nustatytas ES.

Pranešimas

EU šalys nedelsdamos praneša Europos Komisijai apie bet kokius naujus planus dėl gretutinių teisių.

NUO KADA TAIKOMA ŠIS DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2007 m. sausio 16 d.

Direktyva 2006/116/EB kodifikuojama ir pakeičiama Tarybos direktyva 93/98/EEB, kuri turėjo būti perkelta į ES šalių teisę iki 1995 m.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Autorių teisės – apsaugo kūrėjų interesus suteikdamos jiems nuosavybės teises į jų kūrinius ar darbus.
Gretutinės teisės – apsaugo teisinius interesus, kuriuos turi asmenys ir subjektai:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/116/EB dėl autorių ir tam tikrų gretutinių teisių apsaugos terminų (kodifikuota redakcija) (OL L 372, 2006 12 27, p. 12–18)

Paskesni Direktyvos 2006/116/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 11.01.2019