Biotechnologiniai išradimai: teisinė apsauga

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Šia direktyva suderinama nacionalinė patentų teisė biotechnologinių išradimų srityje.

Joje nurodoma, kurie išradimai yra ir kurie nėra patentabilūs etiniu požiūriu.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

2012 m. Europos Komisija įsteigė ekspertų grupę, kuri nagrinėja patentų teisės biotechnologijos ir genetinės inžinerijos srityje techninę raidą bei reikšmę. Grupė padeda Komisijai teikdama ataskaitas pagal Direktyvą 98/44/EB.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1998 m. liepos 30 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2000 m. liepos 30 d. Dabar šios taisyklės yra perkeltos į visų ES šalių teisę.

KONTEKSTAS

Biotechnologinių išradimų apsauga

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Biologinė medžiaga – bet kuri medžiaga, turinti genetinės informacijos ir sugebanti daugintis arba būti dauginama biologinėje sistemoje.

* Biologinis procesas: augalų ir gyvūnų išvedimo procesas yra iš esmės biologinis, jeigu jį sudaro tik natūralūs reiškiniai, kaip kryžminimas ar selekcija.

DOKUMENTAS

1998 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/44/EB dėl teisinės biotechnologinių išradimų apsaugos (OL L 213, 1998 7 30, p. 13–21)

paskutinis atnaujinimas 21.03.2016