Įmonių perėmimo pasiūlymai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomos priemonės, skirtos suderinti ES šalių įstatymus, reglamentus, administracines taisykles, praktikos kodeksus ir kitus susitarimus dėl perėmimo pasiūlymų*.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2004 m. gegužės 20 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2006 m. gegužės 20 d.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Perėmimo pasiūlymas: viešas pasiūlymas įsigyti visus bendrovės vertybinius popierius ar jų dalį.

Vertybiniai popieriai: perleidžiamieji vertybiniai popieriai, suteikiantys savininkui balsavimo teises bendrovėje.

Pasiūlymą gaunanti bendrovė: bendrovė, kuri yra pasiūlymo objektas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/25/EB dėl įmonių perėmimo pasiūlymų (OL L 142, 2004 4 30, p. 12–23)

Paskesni Direktyvos 2004/25/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 16.11.2016