Valiutų kurso mechanizmas: euras ir kitos dalyvaujančios nacionalinės valiutos

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Vadovų Tarybos rezoliucija dėl valiutų kurso mechanizmo sukūrimo

Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių ES šalių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape

KOKS ŠIOS REZOLIUCIJOS IR SUTARTIES TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMOS ŠI REZOLIUCIJA IR SUTARTIS?

KONTEKSTAS

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Vadovų Tarybos rezoliucija dėl valiutų kurso mechanizmo sukūrimo ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape Amsterdame, 1997 m. birželio 16 d. (OL C 326, 1997 8 2, p. 5–6)

2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų Sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 73, 2006 3 25, p. 21–27)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2006 m. gruodžio 21 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų Sutartis, iš dalies keičianti 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 14, 2007 1 20, p. 6–8)

2007 m. gruodžio 14 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų Sutartis, iš dalies keičianti 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartį, nustatančią valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 319, 2007 12 29, p. 7–9)

2010 m. gruodžio 13 d. Sutartis, kuria iš dalies keičiama2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 5, 2011 1 8, p. 3–6)

2013 m. birželio 21 d. Sutartis tarp Europos Centrinio Banko ir valstybių narių, kurių valiuta nėra euro, nacionalinių centrinių bankų, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 187, 2013 6 29, p. 1–4)

2014 m. lapkričio 13 d. Sutartis, Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 64, 2015 2 21, p. 1–4)

paskutinis atnaujinimas 11.04.2017