Valiutų kurso mechanizmas: euras ir kitos dalyvaujančios nacionalinės valiutos

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Vadovų Tarybos rezoliucija dėl valiutų kurso mechanizmo sukūrimo

Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (2006 m.)

ECB ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, kuria iš dalies keičiama 2006 m. sutartis (2020 m.)

KOKS ŠIOS REZOLIUCIJOS IR ŠIOS SUTARTIES TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMOS ŠI REZOLIUCIJA IR SUTARTIS?

KONTEKSTAS

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Vadovų Tarybos rezoliucija dėl valiutų kurso mechanizmo sukūrimo ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape Amsterdame, 1997 m. birželio 16 d. (OL C 236, 1997 8 2, p. 5–6).

2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 73, 2006 3 25, p. 21–27).

2020 m. sausio 22 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape (OL C 32I, 2020 2 1, p. 1–5).

Vėlesni 2006 m. sutarties daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 11.01.2022