Naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistema (SESAR)

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos ES oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Iki šiol pasiekti bendros įmonės SESAR pasiekimai:

Nuo 2014 m. bendros įmonės SESAR mokslinių tyrimų ir inovacijų programose didžiausias dėmesys skiriamas, pavyzdžiui:

Finansavimas

ES indėlis į SESAR rengimo etapą yra 700 mln. EUR pagal TEN-T ir BP 7 programas. Dar 585 mln. EUR skirta pagal programą „Horizontas 2020“. Atsižvelgiant į programos „Horizontas 2020“ trukmę, visi SESAR kvietimai teikti pasiūlymus turi būti paskelbti iki 2020 m. gruodžio 31 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2007 m. kovo 3 d.

KONTEKSTAS

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 219/2007 buvo sukurta bendra įmonė SESAR. Reglamentas buvo du kartus iš dalies keistas: 2008 m. (Reglamentu (EB) Nr. 1361/2008) ir 2014 m. (Reglamentu (ES) Nr. 721/2014), bendros įmonės SESAR veiklą pratęsiant iki 2024 m.

DOKUMENTAS

2007 m vasario 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (OL L 64, 2007 3 2, p. 1–11)

Reglamento (EB) Nr. 219/2007 paskesni daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

paskutinis atnaujinimas 08.02.2016