Monrealio konvencija dėl oro vežėjo atsakomybės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2001/539/EB dėl Europos bendrijos priimamos Monrealio konvencijos

Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija)

KOKS ŠIOS KONVENCIJOS IR SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Konvencijoje nustatomi išsamūs teisiniai principai ir taisyklės, kurių svarbiausi yra:

ES 1997 m. priėmė Reglamentą (EB) Nr. 2027/97 (dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju), kuriuo ES oro vežėjams nustatoma neribota atsakomybė keleivių mirties arba sužalojimų atveju. Reglamentu (EB) Nr. 889/2002 iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2027/97 ir Monrealio konvencijos taisyklės pritaikomos visiems ES oro vežėjų vykdomiems vidaus ar tarptautiniams skrydžiams.

NUO KADA BUS TAIKOMI ŠI KONVENCIJA IR SPRENDIMAS?

Monrealio konvencija įsigaliojo 2003 m. lapkričio 4 d. Sprendimas taikomas nuo 2001 m. balandžio 5 d.

KONTEKSTAS

Dėl 1929 m. Varšuvos konvencijos, reglamentavusios oro vežėjų atsakomybę už mirtį ir sužalojimus, ir jos vėlesnių pakeitimų nepakankamumo kilo būtinybė modernizuoti ir suvienodinti taisykles dėl atsakomybės.

1999 m. gegužės mėn. Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos susitariančiosios valstybės susitarė modernizuoti Varšuvos konvencijos taisykles, pritaikydamos jas į vieną teisinę priemonę, siūlančią tinkamą kompensacijos lygį keleiviams, patyrusiems žalą naudojantis tarptautiniu oro transportu.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2001 m. balandžio 5 d. Tarybos sprendimas 2001/539/EB dėl Europos bendrijos priimamos Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija) (OL L 194, 2001 7 18, p. 38)

Konvencija dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo (Monrealio konvencija) (OL L 194, 2001 7 18, p. 39–49)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1997 m. spalio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2027/97 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju (OL L 285, 1997 10 17, p. 1–3)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 2027/97 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 31.07.2018