ES oro transporto keleivių teisės atsisakymo vežti, skrydžio atidėjimo arba skrydžio atšaukimo atveju

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Juo siekiama užtikrinti aukštą apsaugos lygį, nustatant bendras kompensavimo ir pagalbos oro transporto keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis reglamentas taikomas:

Su sąlyga, kad keleiviai turi galiojantį rezervuotą bilietą skristi šiuo reisu ir, išskyrus skrydžio atšaukimo atvejus, atvyksta registruotis nustatytu laiku, o jei tikslus laikas nenurodytas – vėliausiai prieš 45 minutes iki paskelbto lėktuvo išvykimo laiko. Reglamente keleivių teisės į kompensaciją pripažįstamos šiais atvejais:

Jis netaikomas keleiviams, keliaujantiems:

Atsisakymas vežti

Kai skrydį vykdantis oro vežėjas pagrįstai tikisi, kad turės atsisakyti vežti tam tikro skrydžio keleivius, jis pirmiausia ieško savanorių, sutinkančių atsisakyti rezervavimo mainais į kompensaciją sutartomis sąlygomis. Jei pakankamai savanorių neatsiranda, kad tuo skrydžiu galėtų vykti visi kiti rezervavimą turintys keleiviai, skrydį vykdantis oro vežėjas gali atsisakyti vežti keleivius be jų sutikimo išmokėdamas jiems kompensaciją.

Oro vežėjai pirmiausia tenkina riboto judrumo asmenų ir juos lydinčių asmenų poreikius.

Atsisakius vežti arba atšaukus skrydį, nukentėję keleiviai turi teisę:

Atidėjimas

Reglamentas įveda trijų lygių sistemą:

Prašyme priimti prejudicinį sprendimą (Sujungtose bylose C-402/07 ir C-432/07), Europos Sąjungos Teisingumo Teismas išaiškino, kad kai keleiviai pasiekia galutinę paskirties vietą 3 arba daugiau valandų vėliau nei tvarkaraštyje numatytas atvykimo laikas, jie (kaip keleiviai, kurių skrydžiai atšaukti) gali reikalauti iš oro linijų fiksuoto dydžio kompensacijos, nebent vėluojama dėl ypatingų aplinkybių. Pagal vienodo vertinimo principą, keleiviai, kurių skrydžiai atidedami, ir keleiviai, kurių skrydžiai atšaukiami „paskutinę akimirką“, laikomi esančiais panašioje situacijoje dėl teisės į kompensaciją, nes šie keleiviai patiria panašų nepatogumą, t. y. laiko praradimą.

Atšaukimas

Jei skrydis atšaukiamas, keleiviams turi būti pasiūlyta:

Kompensacija

Kompensacija turi būti išmokama, jei keleivis nebuvo informuotas apie atšaukimą prieš pakankamą laiką. Tačiau ją išmokėti neprivaloma, jei vežėjas gali įrodyti, kad atšaukimas sukeltas ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo galima išvengti, net ir imantis pagrįstų priemonių.

Perkėlimas į aukštesnę arba žemesnę klasę

Jei skrydį vykdantis oro vežėjas perkelia keleivį į žemesnę klasę už nurodytąją įsigytame biliete, keleiviui per 7 dienas nurodytu būdu sugrąžinama:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2005 m. vasario 17 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

Po COVID-19 protrūkio ir įvedusi kovos su krizės padariniais priemones, Europos Komisija priėmė:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, 2004 2 17, p. 1–8)

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 19 d. Teisingumo Teismo (ketvirtoji kolegija) sprendimas. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon ir Alana Sturgeon prieš Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) ir Stefan Böck ir Cornelia Lepuschitz prieš Air France SA (C-432/07). Prašymai priimti prejudicinį sprendimą: Bundesgerichtshof – Vokietija ir Handelsgericht Wien – Austrija. Oro transportas – Reglamentas (EB) Nr. 261/2004 – 2 straipsnio 1 dalis, 5, 6 ir 7 straipsniai – Skrydžio „atidėjimo“ ir „atšaukimo“ sąvokos – Teisė į kompensaciją atidėjimo atveju – „Ypatingų aplinkybių“ sąvoka. Sujungtos bylos C-402/07 ir C-432/07.

paskutinis atnaujinimas 02.06.2020