Antžeminių paslaugų teikimas Bendrijos oro uostose

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 96/67/EB dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Antžeminės paslaugos* Europos Sąjungos (ES) oro uostuose, kuriuose suteikiama prieiga, apima paslaugas, kurios oro transporto bendrovėms leidžia vykdyti oro transporto veiklą (riedėjimo valdymas, valymas, degalų papildymas, bagažo paslaugos ir pan.).

Ši direktyva taikoma visiems ES oro uostams, kuriuose vykdomi komerciniai skrydžiai ir kuriuose per metus vežama ne mažiau kaip du milijonai keleivių arba 50 000 tonų krovinių.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Oro uostą valdanti institucija*, oro uosto naudotojas* arba antžeminių paslaugų teikėjas*, prižiūrint paskirtam auditoriui, turi visiškai atskirti savo antžeminių paslaugų sąskaitas pagal nuo kitų savo veiklos sąskaitų.

Tuo pat metu ES šalis:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1996 m. lapkričio 14 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 1997 m. spalio 25 d.

KONTEKSTAS

Šioje direktyvoje buvo numatytas laipsniškas įgyvendinimo grafikas, atsižvelgiant į tai, ar paslaugas teikia patys oro uosto naudotojai ar trečiosios šalys. Nuo 2001 m. sausio 1 d. ši direktyva taikoma visiems oro uostams, kurie yra ES šalies teritorijoje ir kuriuose per metus vežama ne mažiau kaip du milijonai keleivių arba 50 000 tonų krovinių.

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Antžeminės paslaugos: apima įvairias paslaugas, kurių oro transporto bendrovėms reikia, kad jos galėtų vykdyti skrydžius. Tarp šių paslaugų yra techninė priežiūra, degalų tiekimas ir krovinių tvarkymas. Antžeminės paslaugos taip pat apima tokias paslaugas kaip keleivių registracija, maitinimas, bagažo tvarkymas ir transportavimas pačiame oro uoste.
Oro uostą valdanti institucija: institucija, atsakinga už oro uosto infrastruktūros valdymą bei tvarkymą ir skirtingų operatorių veiklos priežiūrą bei derinimą.
Oro uosto naudotojas: fizinis arba juridinis asmuo, atsakingas už keleivių, pašto ar krovinių vežimą.
Antžeminių paslaugų teikėjas: fizinis arba juridinis asmuo, trečiosioms šalims teikiantis vienos arba daugiau kategorijų antžemines paslaugas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1996 m. spalio 15 d. Tarybos direktyva 96/67/EB dėl patekimo į Bendrijos oro uostuose teikiamų antžeminių paslaugų rinką (OL L 272, 1996 10 25, p. 36–45)

Vėlesni Tarybos direktyvos 96/67/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 28.02.2020