Kelių eismo saugumas: vairuotojo pažymėjimai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia direktyva:

Vairuotojo pažymėjimų tarpusavio pripažinimas

ES šalyse išduoti vairuotojo pažymėjimai yra tarpusavyje pripažįstami. Yra šios vairuotojo pažymėjimo kategorijos:

Šių kategorijų ir kategorijų, nurodytų vairuotojo pažymėjimuose, kurie išduoti ES šalyse prieš įsigaliojant šiai direktyvai, lentelė yra pateikiama Sprendime (ES) 2016/1945.

Vairuotojo pažymėjimų išdavimo sąlygos

Vairavimo egzaminuotojai

Daliniai pakeitimai dėl COVID-19 pandemijos protrūkio

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2007 m. sausio 19 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2011 m. sausio 19 d. Direktyvoje nustatytos taisyklės taikomos nuo 2013 m. sausio 19 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija) (OL L 403, 2006 12 30, p. 18–60)

Vėlesni Direktyvos 2006/126/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/698, kuriuo atsižvelgiant į COVID-19 protrūkį nustatomos konkrečios laikinosios priemonės dėl tam tikrų pažymėjimų, licencijų bei leidimų atnaujinimo arba pratęsimo ir tam tikrų periodinių patikrinimų ir kvalifikacijos kėlimo kursų atidėjimo tam tikrose transporto teisės aktais reglamentuojamose srityse (OL L 165, 2020 5 27, p. 10–24)

2016 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas (ES) 2016/1945 dėl vairuotojo pažymėjimų kategorijų atitikmenų (OL L 302, 2016 11 9, p. 62–162)

2014 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 575/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 383/2012, kuriuo nustatomi lustinių vairuotojo pažymėjimų techniniai reikalavimai (OL L 159, 2014 5 28, p. 47–49)

2012 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 383/2012, kuriuo nustatomi lustinių vairuotojo pažymėjimų techniniai reikalavimai (OL L 120, 2012 5 5, p. 1–11)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 22.09.2020