Prieinamos telekomunikacijų paslaugos - vartotojų teisės

Europos Sąjunga (toliau - ES) siekia užtikrinti galimybę visiems vartotojams naudotis būtiniausių geros kokybės elektroninių ryšių paslaugų rinkiniu už prieinamą kainą, tuo pat metu kuo mažiau iškreipiant rinką.

DOKUMENTAS

2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų direktyva)

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (toliau - ES) siekia užtikrinti galimybę visiems vartotojams naudotis būtiniausių geros kokybės elektroninių ryšių paslaugų rinkiniu už prieinamą kainą, tuo pat metu kuo mažiau iškreipiant rinką.

KAM REIKALINGA ŠI DIREKTYVA?

Šioje „universaliųjų paslaugų direktyvoje“ įtvirtinamos konkrečios elektroninių ryšių paslaugų teikimo taisyklės e. Šiame kontekste direktyva:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Įsipareigojimai teikti universaliąsias paslaugas

ES šalys privalo užtikrinti, kad:

Siekdamos subalansuoti grynąsias išlaidas, kurias patiria paslaugų teikėjai, teikdami universaliąsias paslaugas (kurios ne visuomet pelningos), ES šalys gali nustatyti kompensavimo mechanizmus.

Paslaugų gavėjų interesai ir teisės

Vartotojai privalo gauti informaciją, leidžiančią suprasti paslaugas, kurias jie užsisako. Sutartyse turi būti: i) pateikta informacija apie mažiausius paslaugų kokybės standartus ir kompensaciją arba grąžinamąsias išmokas, jeigu toks lygis nepasiekiamas, ii) paminėta teisė abonentus įtraukti į abonentų knygas; iii) įtraukta aiški informacija apie reklaminiams pasiūlymams būdingus kriterijus.

Direktyva taip pat numato:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva taikoma nuo 2002 m. vasario 24 d.

BENDROJI INFORMACIJA

Ši direktyva priklauso ES telekomunikacijų reformos paketui, kurį sudaro dar keturios kitos direktyvos ( „pagrindų direktyva“ , „prieigos direktyva“ , „įgaliojimo direktyva“ ir „privatumo ir elektroninių ryšių direktyva“ ) bei reglamentas, kuriuo įsteigiama Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija (BEREC).

Išsamesnė informacija pateikta Europos Komisijos svetainėje ir svetainėje„Jūsų Europa“ .

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2002/22/EB

2002 4 24

2003 7 24

OL L 108, 2002 4 24, p. 51-77

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2009/136/EB

2009 12 19

2011 5 25

OL L 337, 2009 12 18, p. 11-36

Direktyvos 2009/136/EB klaidų ištaisymas

-

-

OL L 241, 2013 9 10, p. 9

paskutinis atnaujinimas 22.09.2015