Bendras viešųjų pirkimų žodynas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ)

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

DOKUMENTAS

2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL L 340, 2002 12 16, p. 1-562)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 2195/2002 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2151/2003, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2195/2002 dėl bendro viešųjų pirkimų žodyno (BVPŽ) (OL L 329, 2003 12 17, p. 1–270). Žr. konsoliduotą versiją.

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 451/2008, nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių (CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 (OL L 145, 2008 6 4, p. 65–226). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 15.02.2016