Didžiausios leistinos tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijos

Europos Sąjunga (ES), siekdama apsaugoti visuomenės sveikatą, šiuo teisės aktu nustato didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas. Teršalai - tai medžiagos, kurios nebuvo įdėtos į maisto produktą, tačiau pateko į jį gamybos, pakavimo, transportavimo ir pan. metu.

DOKUMENTAS

2006 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1881/2006, nustatantis didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas.

SANTRAUKA

Europos Sąjunga (ES), siekdama apsaugoti visuomenės sveikatą, šiuo teisės aktu nustato didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas. Teršalai - tai medžiagos, kurios nebuvo įdėtos į maisto produktą, tačiau pateko į jį gamybos, pakavimo, transportavimo ir pan. metu.

KAM SKIRTAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos didžiausios leistinos tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijos, visų pirma siekiant apsaugoti jautriausių gyventojų grupių, t. y. vaikų, vyresnio amžiaus žmonių ir nėščiųjų, sveikatą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Reglamentas taikomas šiems teršalams:

Koncentracijos

Maisto produktai, kuriuose teršalų koncentracijos yra didesnės nei nustatyta priede, negali būti parduodami. Šios koncentracijos taikomos maisto produkto valgomajai daliai, taip pat sudėtiniams arba perdirbtiems, džiovintiems arba atskiestiems maisto produktams.

Reglamentu taip pat nustatomi racionaliai įmanomi kuo mažesni didžiausios leistinos koncentracijos (ALARA) dydžiai, jei taikoma gera gamybos arba žemės ūkio praktika.

Maišymo draudimas

Ženklinimas

Žemės riešutai, kitos aliejinių augalų sėklos, riešutai, džiovinti vaisiai, ryžiai ir kukurūzai, kurie turi būti rūšiuojami arba fiziškai apdorojami prieš vartojant žmonėms, yra ženklinami pateikiant nuorodą „Produktas turi būti rūšiuojamas arba kitaip fiziškai apdorojamas, kad prieš vartojant žmonėms arba jį naudojant kaip maisto sudedamąją dalį sumažėtų užteršimas aflatoksinais“.

Žemės riešutų, kitų aliejinių augalų sėklų, aliejinių augalinių sėklų išvestinių produktų ir grūdų etiketėse turi būti nurodytas vartojimas ir partijos identifikavimo kodas.

Išimtys

Kai kurios ES šalys gali leisti viršyti dioksinų ir PCB koncentraciją tam tikroms Baltijos jūros regiono kilmės žuvų rūšims ir jų produktams, skirtiems vartoti šių šalių teritorijose. Jų etiketėse turi būti įspėjama apie galimus pavojus vartotojo sveikatai.

Tikrinimas

ES šalys privalo tikrinti nitratų koncentraciją daržovėse, kuriose gali būti didelė teršalo koncentracija (ypač žalialapėse daržovėse). Rezultatai turi būti siunčiami Europos maisto saugos tarnybai (EFSA).

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2007 m. sausio 9 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie maiste esančius teršalus.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006

2007 1 9

Taikoma nuo 2007 3 1

OL L 364, 2006 12 20 p. 5-24

Iš dalies keičiantis (-ys) aktas (-ai)

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (EB) Nr. 1126/2007

2007 9 30

-

OL L 255, 2007 9 29, p. 14-17

Reglamentas (EB) Nr. 629/2008

2008 7 23

-

OL L 173, 2008 7 3, p. 6-9

Reglamentas (EB) Nr. 165/2010

2010 3 9

-

OL L 50, 2010 2 27, p. 8-12

Reglamentas (ES) Nr. 420/2011

2011 5 20

-

OL L 111, 2011 4 30, p. 3-6

Reglamentas (ES) Nr. 1258/2011

2011 12 23

-

OL L 320, 2011 12 3, p. 15-17

Reglamentas (ES) Nr. 1259/2011

2011 12 23

-

OL L 320, 2011 12 3, p. 18-23

Reglamentas (ES) Nr. 594/2012

2012 7 26

-

OL L 176, 2012 7 6, p. 43-45

Reglamentas (ES) Nr. 1058/2012

2012 12 3

-

OL L 313, 2012 11 13, p. 14-15

Reglamentas (ES) Nr. 1067/2013

2013 11 20

-

OL L 289, 2013 10 31, p. 56-57

Reglamentas (ES) Nr. 212/2014

2014 3 27

-

OL L 67, 2014 3 7, p. 3-4

Reglamentas (ES) Nr. 362/2014

2014 4 30

-

OL L 107, 2014 4 10, p. 56-56

Reglamentas (ES) Nr. 488/2014

2014 6 2

-

OL L 138, 2014 5 13, p. 75-79

Paskesni reglamento (EB) Nr. 1881/2006 daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1993 m. vasario 8 d. Tarybos Reglamentas (EEB) Nr. 315/93, nustatantis Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (OL L 37, 1993 2 13, p. 1-3).

paskutinis atnaujinimas 20.04.2015