Tarptautinė prekyba pavojingomis cheminėmis medžiagomis (Roterdamo konvencija)

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKOS PATEIKIAMOS:

Roterdamo konvencija

Sprendimas 2003/106/EB dėl Roterdamo konvencijos sudarymo

Sprendimas 2006/730/EB dėl Roterdamo konvencijos sudarymo

KOKS ŠIOS KONVENCIJOS IR ŠIŲ SPRENDIMŲ TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šia konvencija:

ĮSIGALIOJIMO DATA

Konvencija įsigaliojo 2004 m. vasario 24 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje (OL L 63, 2003 3 6, p. 29–47)

2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimas 2003/106/EB dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 63, 2003 3 6, p. 27–28)

2006 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas 2006/730/EB dėl Roterdamo konvencijos dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje, sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 299, 2006 10 28, p. 23–25)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo (OL L 201, 2012 7 27, p. 60–106)

Vėlesni Reglamento (ES) Nr. 649/2012 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 06.08.2020