ES taisyklės dėl žmonėms skirtų vaistų leidimų išdavimo, importo ir gamybos

Žmonėms skirtiems vaistams turi būti taikomos griežtos leidimų procedūros, kad jie atitiktų aukštus kokybės ir saugos standartus. Taip pat turi būti pašalintos įvairios nacionalinės nuostatos, kad vaistus būtų galima įsigyti visoje Europos Sąjungoje (ES).

DOKUMENTAS

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus

SANTRAUKA

Žmonėms skirtiems vaistams turi būti taikomos griežtos leidimų procedūros, kad jie atitiktų aukštus kokybės ir saugos standartus. Taip pat turi būti pašalintos įvairios nacionalinės nuostatos, kad vaistus būtų galima įsigyti visoje Europos Sąjungoje (ES).

KAM SKIRTAS ŠIS KODEKSAS?

Šis kodeksas apima visas galiojančias nuostatas dėl žmonėms skirtų vaistų pardavimo, gamybos, ženklinimo, klasifikavimo, platinimo ir reklamos ES.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2001 m. gruodžio 18 d.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie žmonėms skirtus vaistus.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Farmakologinio budrumo sistemos - sistemos, skirtos vaistų poveikiui stebėti, visų pirma nustatant ir įvertinant nepageidaujamą reakciją.

*Homeopatiniai vaistai - vaistai, pagrįsti idėja, kad kūnas gali pasveikti pats, t. y. kad medžiaga, kuri sveikiems žmonėms sukelia ligos simptomus, gali pašalinti panašius sergančių žmonių simptomus.

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Direktyva 2001/83/EB

2001 12 18

-

OL L 311, 2001 11 28, p. 67-128

Paskesni direktyvos 2001/83/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Šis konsoliduotas tekstas yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2003 m. spalio 8 d. Komisijos direktyva 2003/94/EB, nustatanti žmonėms skirtų vaistų ir tiriamųjų vaistų geros gamybos praktikos principus ir rekomendacijas (Oficialusis leidinys L 262, 2003 10 14, p. 22-26).

2013 m. lapkričio 5 d. gairės dėl žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos (Oficialusis leidinys C 343, 2013 11 23, p. 1-14).

2015 m. kovo 19 d. gairės dėl žmonėms skirtų vaistų veikliųjų medžiagų geros platinimo praktikos principų (Oficialusis leidinys C 95, 2015 3 21, p. 1-9).

2015 m. kovo 19 d. gairės dėl oficialaus rizikos vertinimo nustatant tinkamą žmonėms skirtų vaistų pagalbinių medžiagų geros gamybos praktiką (Oficialusis leidinys C 95, 2015 3 21, p. 10-13).

paskutinis atnaujinimas 06.08.2015