Į maisto produktus panašūs pavojingi produktai: vartotojų saugos užtikrinimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 87/357/EEB dėl produktų, kurie, atrodydami kitokie, nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Ši direktyva taikoma produktams, kaip antai kosmetikai ir skystiesiems namų ūkio produktams, kurie nėra valgomi, tačiau dėl savo formos, kvapo, spalvos, išvaizdos, pakuotės, etiketės ar dydžio gali atrodyti valgomi. Vaikai yra ypač pažeidžiami ir gali susigundyti išbandyti tokius produktus.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

2001 m. gruodžio 3 d. ES šalių vyriausybės ir Europos Parlamentas susitarė dėl teisės akto, kuriuo reglamentuojama bendra produktų sauga ir reikalaujama, kad gamintojai užtikrintų savo produktų saugumą prieš jų pardavimą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1987 m. birželio 26 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1989 m. birželio 26 d.

KONTEKSTAS

2011 m. kovo mėn. priimtoje nuomonėje Vartotojų saugos mokslinis komitetas pažymėjo, kad netyčia suvalgius kosmetikos produktą ūminio apsinuodijimo rizika vaikams ir vyresnio amžiaus asmenims yra nedidelė. Namų ūkio produktų atveju rimtesnių pasekmių rizika šiek padidėja. Be to, trūksta konkrečių duomenų apie atvejus, kai atsitiktinai praryjami plataus vartojimo produktai, panašūs į maisto produktus ir (arba) turintys vaikams patrauklių savybių.

DOKUMENTAS

1987 m. birželio 25 d. Tarybos direktyva 87/357/EEB dėl valstybių narių įstatymų, skirtų produktams, kurie, atrodydami kitokie, nei yra iš tikrųjų, kelia pavojų vartotojų sveikatai ar saugai, suderinimo (OL L 192, 1987 7 11, p. 49–50)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (OL L 11, 2002 1 15, p. 4–17)

Paskesni Direktyvos 2001/95/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 01.08.2016