Saugių maisto papildų užtikrinimas ES

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2002/46/EB dėl maisto papildų

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva suderinamos maisto papildų* taisyklės, kuriomis siekiama apsaugoti vartotojus nuo galimo pavojaus sveikatai ir užtikrinti, kad juose nebūtų pateikiama klaidinanti informacija.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Be to:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2002 m. liepos 12 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2003 m. liepos 31 d.

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

*Maisto papildai – koncentruotas maistinių ar kitų medžiagų šaltinis, turintis mitybinį arba fiziologinį poveikį ir papildantis įprastą racioną. Jie gali būti parduodami kapsulėmis, pastilėmis, tabletėmis, miltelių maišeliais ar buteliukais.

DOKUMENTAS

2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo (OL L 183, 2002 7 12, p. 51–57)

Paskesni Direktyvos 2002/46/EB daliniai pakeitimai ir pataisos buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. birželio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, specialiosios medicininės paskirties maisto produktų ir viso paros raciono pakaitalų svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 (OL L 181, 2013 6 29, p. 35–56)

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą (OL L 404, 2006 12 30, p. 9–25) Žr. konsoliduotą versiją.

2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (OL L 404, 2006 12 30, p. 26–38) Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 03.02.2016