Euro apsauga nuo padirbinėjimo: Europolas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2005/511/TVR, kuriuo Europolas paskiriamas centriniu biuru kovoje su euro padirbinėjimu

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu Europolas paskiriamas centriniu biuru kovoje su euro padirbinėjimu. Taip siekiama veiksmingai taikyti 1929 m. Ženevos tarptautinę konvenciją dėl kovos su pinigų padirbinėjimu (Ženevos konvencija) ir sustiprinti Europos Sąjungos (ES) šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir jų bendradarbiavimą su Europolu ir ES nepriklausančiomis šalimis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES stiprina ES šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir jų bendradarbiavimą su Europolu, kad apsaugotų eurą nuo padirbinėjimo tarptautiniu lygmeniu. ES nepriklausančioms šalims reikia centrinės ryšių palaikymo įstaigos informacijai apie padirbtus eurus. Visa tokia informacija turėtų būti surinkta Europole analizės tikslais. Europolas veikia kaip centrinis biuras kovoje su euro padirbinėjimu pagal Ženevos konvenciją.

Europolo vaidmuo

Veiksmingas 1929 m. Ženevos konvencijos taikymas

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2005 m. liepos 16 d.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2005 m. liepos 12 d. Tarybos sprendimas 2005/511/TVR dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo paskiriant Europolą centriniu biuru kovoje su euro padirbinėjimu (OL L 185, 2005 7 16, p. 35–36)

paskutinis atnaujinimas 23.03.2017