Europos Sąjungos teisės šaltiniai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 207 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 216 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 288 straipsnis

KOKS YRA SUTARTIES DĖL ES VEIKIMO (SESV) 207, 216 IR 288 STRAIPSNIŲ TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES teisė pagrįsta trimis šaltiniais: pirminė teisė, antrinė teisė ir papildomos teisės normos (žr. normų hierarchiją).

Pirminė teisė

Antrinė teisė

Antrinę teisę sudaro vienašaliai aktai, kuriuos galima suskirstyti į dvi kategorijas:

Tarptautiniai susitarimai su trečiosiomis šalimis ar tarptautinėmis organizacijomis taip pat yra neatsiejama ES teisės dalis. Jie skiriasi nuo pirminės ir antrinės teisės bei sudaro sui generis kategoriją. Remiantis kai kuriais Teisingumo Teismo sprendimais, jie gali veikti tiesiogiai, o savo teisine galia jie viršesni už antrinės teisės aktus, todėl pastarieji turi juos atitikti.

Papildomi teisės šaltiniai

Papildomi šaltiniai yra sutartyse konkrečiai nenurodyti teisės elementai. Į šią kategoriją patenka:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Penktoji dalis – Sąjungos išorės veiksmai. II antraštinė dalis – Bendra prekybos politika. 207 straipsnis (EB sutarties ex 133 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 140–141)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Penktoji dalis – Sąjungos išorės veiksmai. V antraštinė dalis – Tarptautiniai susitarimai – 216 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 144)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 2 skyrius – Sąjungos teisės aktai, priėmimo procedūros ir kitos nuostatos. 1 skirsnis – Sąjungos teisės aktai. 288 straipsnis (EB sutarties ex 249 straipsnis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 171–172)

paskutinis atnaujinimas 13.03.2020