Draudimas skirti hormonus (ir kitas medžiagas) ūkio gyvūnams

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 96/22/EB dėl draudimo vartoti gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, ir beta antagonistus

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva siekiama apsaugoti vartotojų sveikatą ir išlaikyti maisto produktų kokybę sukuriant gyvūnams skirtų hormonų vartojimo sistemą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Medžiagos

Direktyva uždraudžiama skirti tam tikras medžiagas ūkio gyvūnams siekiant skatinti jų augimą. Tarp II priede išvardytų medžiagų yra:

Direktyvos III priede taip pat pateikiamas laikinai uždraustų medžiagų sąrašas. Tai yra medžiagos, turinčios estrogeninį* (išskyrus estradiolį 17β ir jo išvestinius produktus, turinčius esteriams būdingų savybių), androgeninį* ar gestageninį* poveikį (galimi nukrypimai).

Direktyva 96/22/EB buvo iš dalies pakeista Direktyva 2003/74/EB, kuria patvirtintas draudimas skirti hormonus gyvūnams siekiant paskatinti jų augimą. Taip pat gerokai apribotos aplinkybės, kuriomis estradiolis 17ß gali būti skiriamas maistui auginamiems gyvūnams kitais tikslais.

Direktyva 96/22/EB buvo iš dalies pakeista Direktyva 2008/97/EB, kuria Direktyvos 96/22/EB taikymo sritis apribota tik iki maistui auginamų gyvūnų, panaikinant draudimą dėl naminių gyvūnų.

Estradiolis 17ß nėra būtinas maistui auginamiems gyvūnams (yra alternatyvų), ir dėl galimo pavojaus žmonių sveikatai visiškai uždrausta jį skirti maistui auginamiems gyvūnams. Dėl šios priežasties estradiolio 17β vartojimui numatytos laikinos išimtys nėra pratęstos.

Draudimas

Direktyva draudžiama:

Išimtys

Ūkio gyvūnams draudžiama skirti medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, ir beta antagonistus. Tačiau kai kurias medžiagas, turinčias hormoninį poveikį, ir beta antagonistus galima skirti terapiniais ir zootechniniais tikslais, su sąlyga, kad jų vartojimas yra kontroliuojamas.

Importas

ES draudžia importuoti gyvūnus, mėsą ar gyvūninės kilmės produktus iš ES nepriklausančių šalių, kurios leidžia naudoti šias medžiagas augimui skatinti. Tačiau ES draudimas netaikomas, jei šios šalys gali pasiūlyti lygiavertes eksportui skirtas garantijas, pavyzdžiui, atskirą veisimo sistemą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1996 m. gegužės 23 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1997 m. liepos 1 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Tirostatinės medžiagos: vaistai, sumažinantys (arba stabilizuojantys) skydliaukės hormonų gamybą.
Estrogeninį poveikį turinčios medžiagos: hormonai, kurie skatina moterų antrinių lytinių požymių (pavyzdžiui, mažesnį karvių raumeningumą ir svorį, palyginti su buliais), sukelia sisteminį poveikį, kaip antai ilgųjų kaulų augimą ir brendimą, ir skatina moteriškos lyties žinduolių rują (t. y. reguliariai pasireiškiantį lytinio jautrumo laikotarpį).
Androgeninį poveikį turinčios medžiagos: hormonai, kontroliuojantys vyriškų požymių vystymąsi ir palaikymą.
Gestageninį poveikį turinčios medžiagos: hormonai, turintys progestazinį (t. y. nėštumui palankų) poveikį gimdoje.
Zootechnika: gyvulininkystės technologija (gyvūnų prijaukinimas ir selekcinis veisimas).
Beta antagonistai: vaistai, kurie atpalaiduoja raumenis (pavyzdžiui, gimdant) stimuliuodami beta adrenoreceptorius.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 96/22/EB dėl draudimo vartoti gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, bei beta antagonistus ir dėl Direktyvų 81/602/EEB, 88/146/EEB ir 88/299/EEB panaikinimo (OL L 125, 1996 5 23, p. 3–9)

Vėlesni Direktyvos 96/22/EB pakeitimai buvo įtraukti į pradinį dokumentą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 1–66)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 16.11.2017