Jurisdikcija ir taikytina teisė sprendžiant paveldėjimo klausimus. Europos paveldėjimo pažymėjimas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 650/2012 dėl paveldėjimo klausimų ir Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Šis reglamentas taikomas visiems palikėjų palikimų paveldėjimo civiliniams aspektams.

Jis netaikomas:

Reglamentas netaikomas kitoms civilinės teisės sritims, išskyrus paveldėjimą, pavyzdžiui, sutuoktinių turto teisinio režimo, dovanų ir pensijų planų sritims.

Jurisdikcija ir taikytina teisė

Taikytina teise reglamentuojama, pavyzdžiui:

Pripažinimas ir vykdymas

Nustačius, kad tarptautiniam paveldėjimui viena institucija taiko vieną teisę, išvengiama vienu metu vykdomų procesų, per kuriuos gali būti priimti prieštaringi teismo sprendimai. Tokiu būdu taip pat užtikrinama, kad vienoje ES šalyje priimami sprendimai būtų pripažįstami visoje ES nereikalaujant pradėti kokio nors specialaus proceso. ES šalyje priimti ir vykdytini teismo sprendimai yra vykdytini ir kitoje ES šalyje, kai kurios nors suinteresuotosios šalies prašymu jie buvo vietos teismo paskelbti vykdytinais.

Europos paveldėjimo pažymėjimas

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas įsigaliojo 2012 m. liepos 5 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. e. teisingumo portale.

DOKUMENTAS

2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo (OL L 201, 2012 7 27, p. 107–134)

Paskesni Reglamento (ES) Nr. 650/2012 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2014 m. gruodžio 9 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1329/2014, kuriuo nustatomos formos, nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 650/2012 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų paveldėjimo klausimais pripažinimo ir vykdymo bei autentiškų dokumentų paveldėjimo klausimais priėmimo ir vykdymo bei dėl Europos paveldėjimo pažymėjimo sukūrimo (OL L 359, 2014 12 16, p. 30–84). Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 25.01.2016(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).