Susitarimas su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis dėl savitarpio teisinės pagalbos

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES ir JAV susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos

Sprendimas 2009/820/BUSP dėl ES ir JAV susitarimų dėl ekstradicijos ir savitarpio teisinės pagalbos sudarymo ES vardu

Sprendimas 2003/516/EB dėl susitarimų tarp ES ir JAV dėl ekstradicijos ir savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose pasirašymo

KOKS ŠIO SUSITARIMO IR ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

ES šalys ir JAV taiko šio pamatinio susitarimo sąlygas savo dvišalėms savitarpio teisinės pagalbos teikimo sutartims. Jeigu tokios sutartys nėra sudarytos, ES ir JAV įsipareigoja užtikrinti, kad būtų taikomas šis susitarimas.

Jeigu esamos ES šalių ir JAV dvišalės sutartys nėra suderinamos su susitarimu, turėtų būti vadovaujamasi ES sistema.

Savitarpio teisinė pagalba

Pagalba administracinėms institucijoms

Asmens duomenų apsauga

Susitarimo peržiūra

Pagal susitarimo 17 straipsnį 2015–2016 m. ES ir JAV atliko susitarimo peržiūrą. Atlikus peržiūrą daroma išvada, kad apskritai susitarimas buvo sėkmingas. Peržiūros proceso metu taip pat pateiktos rekomendacijos, kaip pagerinti praktinį ES ir JAV savitarpio teisinės pagalbos teikimą, be kita ko, kaip praktikams geriau keistis žiniomis apie kitų šalių įstatymus bei procesus ir kaip geriau panaudoti technologijas, kad būtų galima greičiau perduoti prašymus, įrodymus ir bendrus pranešimus.

ĮSIGALIOJIMO DATA

Susitarimas įsigaliojo 2010 m. vasario 1 d. ES šalys jį įgyvendino dvišaliais susitarimais.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Susitarimas dėl savitarpio teisinės pagalbos tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų (OL L 181, 2003 7 19, p. 34–42)

2009 m. spalio 23 d. Tarybos sprendimas 2009/820/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl ekstradicijos bei Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 291, 2009 11 7, p. 40–41)

2003 m. birželio 6 d. Tarybos sprendimas 2003/516/EB dėl susitarimų tarp Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų dėl ekstradicijos ir savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose pasirašymo (OL L 181, 2003 7 19, p. 25–26)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimas dėl su nusikalstamų veikų prevencija, tyrimu, atskleidimu ir baudžiamuoju persekiojimu susijusios asmeninio pobūdžio informacijos apsaugos (OL L 336, 2016 12 10, p. 3–13)

Informacija dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl ekstradicijos bei Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl savitarpio teisinės pagalbos įsigaliojimo datos (OL L 323, 2009 12 10, p. 11)

paskutinis atnaujinimas 16.04.2019