Teisingas teismas: įtariamųjų teisė į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva nustatomos ES minimalios taisyklės dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese ir Europos arešto orderio vykdymo procese.

Tai yra pirmasis žingsnis įgyvendinant eilę priemonių, kuriomis siekiama nustatyti minimalias procesinių teisių taisykles visoje ES pagal 2009 m. veiksmų planą. Vėliau, 2012 m., buvo parengta Direktyva dėl teisės į informaciją baudžiamajame procese.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Teisė į vertimą žodžiu

Vertimo žodžiu paslaugos turi būti nemokamai teikiamos įtariamiesiems ar kaltinamiesiems, kurie nekalba atitinkamo baudžiamojo proceso kalba arba jos nesupranta, įskaitant per:

policijos apklausą;

kliento ir advokato būtinus susitikimus;

visus teismo posėdžius ir visus būtinus tarpinius posėdžius.

Vertimo žodžiu paslaugos per vaizdo konferenciją, telefonu ar internetu gali būti teikiamos, jei vertėjui žodžiu nebūtina dalyvauti asmeniškai siekiant užtikrinti teisingą procesą.

Teisė gauti esminių dokumentų vertimą raštu

Įtariamiesiems arba kaltinamiesiems, kurie nesupranta atitinkamo baudžiamojo proceso kalbos, turi būti raštu išversti visi esminiai dokumentai, reikalingi jų gynybai, įskaitant:

visus sprendimus, kuriais asmeniui atimama laisvė;

visus kaltinimus arba kaltinamuosius aktus;

visus teismo sprendimus.

Kompetentingos valdžios institucijos kiekvienu atskiru atveju gali nuspręsti, ar reikia raštu išversti kokius nors kitus dokumentus. Įtariamieji ar kaltinamieji ir jų gynėjai taip pat gali paprašyti raštu išversti kitus esminius dokumentus.

Jei reikia, Europos arešto orderio vykdymo procese atitinkamiems asmenims turi būti pateiktas orderio vertimas žodžiu ir raštu.

Vertimo žodžiu ir raštu kokybė

Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos turi būti pakankamai kokybiškos, kad atitinkami asmenys susipažintų su jiems iškelta byla ir galėtų pasinaudoti teise į gynybą. Šiuo tikslu ES šalys turi sukurti nepriklausomų ir kvalifikuotų vertėjų raštu ir žodžiu registrą, kuris būtų prieinamas gynėjams ir kompetentingoms valdžios institucijoms.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2010 m. lapkričio 15 d. Ji turėjo būti perkelta į ES šalių nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2013 m. spalio 27 d.

KONTEKSTAS

Kaltinamųjų teisė į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas

DOKUMENTAS

2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/64/ES dėl teisės į vertimo žodžiu ir raštu paslaugas baudžiamajame procese (OL L 280, 2010 10 26, p. 1–7)

paskutinis atnaujinimas 30.10.2015