Geresnė nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose apsauga

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai

SANTRAUKA

KAIP SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Direktyva nustatomos toliau nurodytos teisės.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva įsigaliojo 2012 m. lapkričio 15 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2015 m. lapkričio 16 d.

KONTEKSTAS

Direktyva pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas dėl nukentėjusiųjų padėties baudžiamosiose bylose (2001/220/TVR).

DOKUMENTAS

2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai ir kuria pakeičiamas Tarybos pamatinis sprendimas 2001/220/TVR (OL L 315, 2012 11 14, p. 57–73)

paskutinis atnaujinimas 15.02.2016