Sutartinės prievolės ES: taikytinos nacionalinės teisės nustatymas

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis reglamentas netaikomas fiskaliniams, muitų bei administraciniams klausimams, įrodymams ir teismo procesui. Jis taip pat netaikomas kai kurioms prievolėms, įskaitant susijusias su:

Taikytinos teisės apimtis

Taikytina nacionalinė teisė šiame reglamente nustatoma pagal įvairius sutarčių aspektus, įskaitant:

Teisės pasirinkimas

Teisė, taikytina tuo atveju, jeigu ji nebuvo pasirinkta

Jeigu sutarties šalys nepasirinko taikytinos teisės, taisyklės priklauso nuo sutarties rūšies:

Tačiau jeigu sutartis yra glaudžiau susijusi su kita valstybe nei nurodyta šiose taisyklėse, taikoma tos kitos valstybės teisė. Tas pats galioja, kai taikytinos teisės neįmanoma nustatyti.

Specialiosios sutartys

Tam tikroms specialioms sutarčių rūšims šiame reglamente numatyta galimybė pasirinkti taikytiną teisę ir nustatytas taikomas pasirinkimas, jeigu taikytina teisė nebuvo pasirinkta. Tokioms specialiosioms sutartims priskiriamos:

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas sutartims, sudarytoms po 2009 m. gruodžio 17 d.

KONTEKSTAS

Sutartinės ir nesutartinės prievolės

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Senatis – laiko tėkmės vaidmuo teisių sukūrimui ir pasibaigimui.

DOKUMENTAS

2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma I“) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6–16)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 593/2008 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma II“) (OL L 199, 2007 7 31, p. 40–49)

2010 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2010, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas santuokos nutraukimui ir gyvenimui skyrium taikytinos teisės srityje (OL L 343, 2010 12 29, p. 10–16)

paskutinis atnaujinimas 11.01.2016