ES taisyklės dėl galvijų somatotropino išleidimo į rinką ir vartojimo

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos sprendimas 1999/879/EB dėl galvijų somatotropino (GST) išleidimo į rinką ir paskyrimo

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas 1999/879/EB dėl galvijų somatotropino (GST) išleidimo į rinką ir paskyrimo, panaikinantis Sprendimą 90/218/EEB (OL L 331, 1999 12 23, p. 71–72)

paskutinis atnaujinimas 11.08.2016