Europos bendradarbiavimas jaunimo reikalų srityje (2010–2018 m.)

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Rezoliucija dėl ES bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos

KOKS ŠIOS REZOLIUCIJOS TIKSLAS?

Šioje rezoliucijoje išdėstoma atnaujinta ES šalių bendradarbiavimo jaunimo srityje sistema 2010–2018 m. laikotarpiui. Ji paremta pirmąja sistema, kuri buvo priimta 2002 m. ir skirta 2002–2009 m.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Svarbiausias šios atnaujintos sistemos arba ES jaunimo strategijos tikslas yra gerinti bendradarbiavimo ir jau įvykdytų veiksmų efektyvumą bei suteikti daugiau privalumų ES jaunimui.

Du svarbiausi ES jaunimo strategijos tikslai yra:

Šie tikslai turėtų būti pasiekti skatinant jaunimo ir politikų dialogą tam, kad didėtų aktyvus pilietiškumas, stiprėtų socialinė įtrauktis, o jaunuoliai labiau įsitrauktų į ES politikos formavimą.

Siekiant minėtų tikslų, aštuoniose konkrečiose srityse skatinamos jaunimui skirtos konkrečios ir integravimo iniciatyvos. Šios sritys yra:

ES šalių ir Europos Komisijos vaidmuo

Rezoliucijoje Europos Komisija ir ES šalys raginamos priimti priemones, padėsiančias įgyvendinti jaunimo strategijos tikslus. Veiksmai tokiose srityse turi būti vykdomi taikant atvirąjį koordinavimo metodą, kuriam reikia ES šalių politinio įsipareigojimo ir konkrečių darbo metodų.

Svarbiausios ES jaunimo strategijos įgyvendinimo priemonės yra:

ES jaunimo strategija taip pat raginama tinkamai atsižvelgti į jaunimo reikalus kitose politikos srityse, turinčiose įtakos jaunuolių gyvenimui, pavyzdžiui, jaunimo užimtumo (įskaitant jaunimo garantijų sistemą) ir socialinės aprėpties (ES kovos su skurdu ir socialine atskirtimi programa).

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. lapkričio 27 d. Tarybos rezoliucija dėl Europos bendradarbiavimo jaunimo reikalų srityje atnaujintos sistemos (2010–2018 m.) (OL C 311, 2009 12 19, p. 1–11)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų rezoliucija dėl 2016–2018 m. Europos Sąjungos darbo plano jaunimo srityje (OL C 417, 2015 12 15, p. 1–9)

2014 m. gegužės 20 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl struktūrinio dialogo proceso, apimančio jaunimo socialinę įtrauktį, apžvalgos (OL C 183, 2014 6 14, p. 1–4)

2014 m. gegužės 20 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų rezoliucija dėl 2014–2015 m. Europos Sąjungos darbo plano jaunimo srityje (OL C 183, 2014 6 14, p. 5–11)

paskutinis atnaujinimas 23.11.2017