ES bendradarbiavimas švietimo ir mokymo srityje („ET 2020“)

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Tarybos išvados dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos

SANTRAUKA

KAM SKIRTOS ŠIOS IŠVADOS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

2016–2020 m. nustatyti šie šeši prioritetai:

KONTEKSTAS

Pagal ES pagrindinių teisių chartijos 14 straipsnį „kiekvienas turi teisę į švietimą ir į tęstinį bei profesinį mokymą“.

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje apie švietimo ir mokymo strateginę programą iki 2020 m.

DOKUMENTAS

2009 m. gegužės 12 d. Tarybos išvados dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos (ET 2020) (OL C 119, 2009 5 28, p. 2–10)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2012 m. Tarybos ir Komisijos bendra ataskaita apie Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) įgyvendinimą – „Švietimas ir mokymas pažangioje, tvarioje ir integracinėje Europoje“ (OL C 70, 2012 3 8, p. 9–18)

2015 m. Tarybos ir Komisijos Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) įgyvendinimo bendra ataskaita – Nauji Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje prioritetai (OL C 417, 2015 12 15, p. 25–35)

paskutinis atnaujinimas 29.02.2016