Euro įvedimas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 140 straipsnis

KOKS ŠIO REGLAMENTO IR SESV 140 STRAIPSNIO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1999 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

2019 m. minimos 20-osios euro įvedimo metinės. 1999 m. sausio 1 d. vienuolika ES šalių nustatė savo valiutų kursus, priėmė bendrą pinigų politiką ir įvedė eurą kaip naują bendrą valiutą pasaulio finansų rinkose. Šiandien euras yra 19-os ES šalių valiuta.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 974/98 dėl euro įvedimo (OL L 139, 1998 5 11, p. 1–5)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 974/98 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Trečioji dalis – Sąjungos politikos sritys ir vidaus veiksmai, VIII antraštinė dalis – Ekonominė ir pinigų politika, 5 skyrius – Pereinamojo laikotarpio nuostatos, 140 straipsnis (EB sutarties ex 121 straipsnio 1 dalis, ex 122 straipsnio 2 dalies antras sakinys ir ex 123 straipsnio 5 dalis) (OL C 202, 2016 6 7, p. 108–110)

SUSIJĘS DOKUMENTAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo konsoliduota versija – Protokolas (Nr. 13) dėl konvergencijos kriterijų (OL C 202, 2016 6 7, p. 281–282)

paskutinis atnaujinimas 14.02.2019