Prekyba produktais iš ruonių

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentu nustatomos suderintos taisyklės dėl produktų iš ruonių pateikimo ES rinkai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2009 m. lapkričio 20 d.

KONTEKSTAS

Ruoniai yra medžiojami ES viduje ir už jos ribų dėl įvairių priežasčių. Jie naudojami mėsai, taukams, lydytiems taukams, organams, kailiams ir įvairiems gaminiams, kaip antai „Omega-3“ kapsulėms ir drabužiams.

SVARBIAUSIA SĄVOKA

* Inuitai – inuitų teritorijos, būtent, arktinių ir subarktinių vietovių, kuriose šiuo metu ar tradiciškai inuitai turi čiabuvių teises ir interesus, vietiniai gyventojai, inuitų pripažįstami jų bendruomenės nariais. Jiems priklauso inupiatai, jupikai (Aliaska), inuitai, inuvialuitai (Kanada), grenlandai (Grenlandija) ir jupikai (Rusija).

DOKUMENTAS

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių (OL L 286, 2009 10 31, p. 36–39)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1007/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik informacinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2015 m. spalio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1850, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių įgyvendinimo taisyklės (OL L 271, 2015 10 16, p. 1–11)

paskutinis atnaujinimas 31.03.2016