Kultūros vertybių eksportas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šio reglamento tikslas – užtikrinti, kad pasitelkiant eksporto licencijas eksportui už Europos Sąjungos (ES) muitų teritorijos ribų būtų taikoma vienoda kontrolė, siekiant apsaugoti Europos kultūros vertybes.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Reglamentu nustatomos kultūros vertybių eksporto taisyklės, kuriomis siekiama apsaugoti šias vertybes. Juo užtikrinama vienoda kontrolė jų eksportui už ES išorės sienų. Kultūros objektų, kuriems taikomas šis reglamentas, kategorijos išvardytos reglamento I priede.

Eksporto licencija

Įgyvendinimas

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas (ES) Nr. 116/2009 yra pradinio dokumento (Reglamento (EEB) Nr. 3911/92) ir jo paskesnių pakeitimų kodifikuota redakcija. Jis taikomas nuo 2009 m. kovo 2 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 116/2009 dėl kultūros vertybių eksporto (kodifikuota redakcija) (OL L 39, 2009 2 10, p. 1–7)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Institucijų, kurioms suteikta teisė išduoti kultūros vertybių eksporto licencijas, sąrašas, paskelbtas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 116/2009 3 straipsnio 2 dalį (OL C 164, 2009 7 16, p. 6–20)

Muitinės įstaigų, kurioms suteikta teisė tvarkyti kultūros vertybių eksporto formalumus, sąrašas, paskelbtas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 116/2009 5 straipsnio 2 dalį(OL C 134, 2009 6 13, p. 9–13)

paskutinis atnaujinimas 20.02.2017