ES standartai dėl natūralaus mineralinio vandens

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2009/54/EB – natūralaus mineralinio vandens eksploatavimas ir pateikimas į rinką

SANTRAUKA

KAM SKIRTA ŠI DIREKTYVA?

Joje suderinamos sąlygos, kuriomis natūralus mineralinis vanduo gali būti parduodamas Europos Sąjungoje, ir užtikrinama, kad jis būtų saugus vartoti žmonėms.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2009 m. liepos 16 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje „Natūralus mineralinis vanduo ir šaltinio vanduo“.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

* Prisotintas anglies dvideginio natūralus mineralinis vanduo: vanduo, papildytas kitokios kilmės anglies dvideginio (CO2) nei tas, kuris yra požeminiame sluoksnyje ar telkinyje, iš kurių yra imamas vanduo.

* Natūraliai prisotintas anglies dvideginio natūralus mineralinis vanduo: vanduo, kurio sudėtyje CO2 kiekis, jį paėmus iš šaltinio ir dekantavus, jei tai daroma, ir išpilsčius į butelius, yra toks pat kaip ir gavybos vietoje. Atsižvelgiama, jei reikia, į CO2 kiekio, išgaravusio atliekant minėtas operacijas, papildymą iš to paties požeminio vandens sluoksnio ar telkinio.

DOKUMENTAS

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/54/EB dėl natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką (nauja redakcija) (OL L 164, 2009 6 26, p. 45–58)

paskutinis atnaujinimas 12.04.2016