Dirbančio jaunimo apsauga

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

Šia direktyva nustatomi būtiniausi reikalavimai, kad būtų užtikrinta geresnė jaunų darbuotojų sauga ir sveikatos apsauga.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 1994 m. rugsėjo 9 d. ES šalys turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 1996 m. birželio 22 d.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos (OL L 216, 1994 8 20, p. 12–20)

Paskesni Direktyvos 94/33/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl direktyvos 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos taikymo (COM(2004) 105 final, 2004 2 16)

Komisijos pranešimas dėl Jungtinei Karalystei suteikto pereinamojo laikotarpio dėl tam tikrų Tarybos direktyvos 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos nuostatų poveikio (COM(2000) 457 final, 2000 7 20)

paskutinis atnaujinimas 05.12.2016