Mechaninės vibracijos poveikis

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2002/44/EB – būtiniausi sveikatos ir saugos reikalavimai, susiję su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika darbuotojams

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Darbdaviai turi:

ES valstybės narės turi taikyti priemones, kurios užtikrintų tinkamą darbuotojų sveikatos patikrinimą, pirmiausia tuomet, kai:

Jei gydytojas nustato, kad darbuotojas serga žinoma liga ar yra neigiamų jo sveikatai padarinių, kurie atsirado dėl vibracijos:

ES valstybės narės gali jūrų ir oro transporto srityse netaikyti direktyvos, jei laikomasi tam tikrų sąlygų.

Direktyvoje nustatomos įvairios poveikio veikimo vertės atsižvelgiant į tai, ar vibracija veikia darbuotojo rankas arba visą kūną įprastą aštuonių valandų dieną.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2002 m. liepos 6 d. ES valstybės narės turėjo ją perkelti į savo nacionalinę teisę ne vėliau kaip 2005 m. liepos 6 d.

KONTEKSTAS

Darbe dažnai naudojamos sunkiosios vibruojančios mašinos, jei šiam procesui neskiriama pakankamai dėmesio, gali neigiamai paveikti darbuotojo raumenis, kaulus, kvėpavimą ir netgi smegenis. Teisės aktu užtikrinama pusiausvyra tarp darbuotojų apsaugos ir siekio vengti nereikalingos administracinės, finansinės ir teisinės naštos mažosioms bei vidutinėms įmonėms.

Daugiau informacijos žr.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/44/EB dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika darbuotojams (šešioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) – Europos Parlamento ir Tarybos bendras pareiškimas (OL L 177, 2002 7 6, p. 13–20)

Paskesni Direktyvos 2002/44/EB daliniai pakeitimai buvo įtraukti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (OL L 183, 1989 6 29, p. 1–8)

Paskesni Direktyvos 89/391/EEB daliniai pakeitimai buvo įtraukti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 26.11.2018