Mokymasis visą gyvenimą: Europos kvalifikacijos

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimas – rekomendacija

SANTRAUKA

KAM REIKALINGA ŠI REKOMENDACIJA?

Ja sukuriama bendra sistema, vadinamoji Europos kvalifikacijų sąranga (EKS), padėsianti ES šalims ir jų švietimo įstaigoms, darbdaviams ir asmenims palyginti kvalifikacijas ES švietimo ir mokymo sistemose. Šis įrankis yra labai svarbus kuriant Europos darbo rinką.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

KONTEKSTAS

1999 m. priimta Bolonijos deklaracija Europos Sąjungoje skatinamas judumas ir skaidrumas švietimo srityje. Be to, Bolonijos procesas padėjo Europos Sąjungai priartėti prie palyginamos, suderinamos ir nuoseklios aukštojo mokslo sistemos, todėl atsirado poreikis imtis panašių veiksmų ir profesinio mokymo srityje.

DOKUMENTAS

2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų sąrangos kūrimo (OL C 111, 2008 5 6, p. 1–7)

paskutinis atnaujinimas 12.01.2016