Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutarties 18 straipsnis

Europos Sąjungos sutarties 36 straipsnis

KĄ DARO SĄJUNGOS VYRIAUSIASIS ĮGALIOTINIS UŽSIENIO REIKALAMS IR SAUGUMO POLITIKAI?

Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (toliau – vyriausiasis įgaliotinis) atsako už ES bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) ir bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) koordinavimą bei vykdymą. Vyriausiasis įgaliotinis yra tuo pačiu ir Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, užtikrinantis ES bendrų išorės veiksmų nuoseklumą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Paskyrimas

Pareigos

Europos išorės veiksmų tarnyba

KONTEKSTAS

Vyriausiojo įgaliotinio pozicija grindžiama Europos Sąjungos sutarties 18 ir 27 straipsniais. Ji sukurta sukurtas 1999 m. Amsterdamo sutartimi, nors atsakomybė už išorės politiką buvo dalijamasi su Europos Komisijos nariu, atsakingu už išorės santykius. 2009 m. Lisabonos sutartimi vyriausiojo įgaliotinio pareigos buvo išplėstos – jis paskirtas Komisijos pirmininko pavaduotoju, kad galėtų geriau atstovauti ES įgyvendinant užsienio politikos tikslus.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. III antraštinė dalis – Nuostatos dėl institucijų. 18 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 26–27)

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. V antraštinė dalis – Bendrosios nuostatos, susijusios su Sąjungos išorės veiksmais, ir konkrečios nuostatos, susijusios su bendra užsienio ir saugumo politika. 2 skyrius – Konkrečios nuostatos dėl bendros užsienio ir saugumo politikos. 1 skirsnis – Bendrosios nuostatos. 36 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 35–36)

paskutinis atnaujinimas 09.01.2020