Europos Sąjungos Taryba

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos Sąjungos sutarties 16 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 237 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 238 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 239 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 240 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 241 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 242 straipsnis

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 243 straipsnis

KOKS ŠIŲ STRAIPSNIŲ TIKSLAS?

Šiuose straipsniuose nustatomas Europos Sąjungos Tarybos, kuri atstovauja ES šalių vyriausybėms, vaidmuo, sudėtis ir veikimas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Vaidmuo

Sudėtis

Balsavimas

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Europos Sąjungos sutarties suvestinė redakcija. III antraštinė dalis – Nuostatos dėl institucijų. 16 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 24)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 237 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 153)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 238 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 153–154)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 239 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 154)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 240 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 154)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 241 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 155)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 242 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 155)

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinė redakcija. Šeštoji dalis – Institucinės ir finansinės nuostatos. I antraštinė dalis – Institucijas reglamentuojančios nuostatos. 1 skyrius – Institucijos. 3 skirsnis – Komisija. 243 straipsnis (OL C 202, 2016 6 7, p. 155)

paskutinis atnaujinimas 11.12.2017