Europos atominės energijos bendrija – informacijos saugumo lygmenys ir priemonės

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (Euratomas) Nr. 3, įgyvendinantis Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 24 straipsnį

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Saugumo priemones ir instrukcijas, kaip jas taikyti, priima:

Saugumo biurą Europos Komisija įsteigė šiems tikslams:

Kiekvienoje ES institucijoje, tarnyboje ir objekte, kur rengiama arba laikoma ESI, skiriamas Saugumo pareigūnas, atsakingas už

Saugumo lygmenys, įgaliojimai ir tikrinimas

ESI fizinė apsauga

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1958 m. lapkričio 15 d.

KONTEKSTAS

Taip pat. žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Naudingasis modelis – registruota teisė, suteikianti jos turėtojui išimtinę teisę naudotis techniniu išradimu mainais už viešai atskleidžiamą išradimo veikimą ir suteikiama tik ribotam laikotarpiui.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 3, įgyvendinantis Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 24 straipsnį (OL 17, 1958 10 6, p. 406–416)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinė redakcija – II antraštinė dalis – Nuostatos dėl pažangos branduolinės energijos srityje skatinimo – 2 skyrius: Informacijos platinimas – 3 skyrius: Sveikata ir sauga – 24 straipsnis (OL C 203, 2016 6 7, p. 15–16)

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinė redakcija – II antraštinė dalis – Nuostatos dėl pažangos branduolinės energijos srityje skatinimo – 2 skyrius: Informacijos platinimas – 3 skyrius: Sveikata ir sauga – 25 straipsnis (OL C 203, 2016 6 7, p. 16–17)

paskutinis atnaujinimas 15.05.2020