Geografinių nuorodų apsauga: Lisabonos susitarimo Ženevos aktas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos aktas

Sprendimas (ES) 2019/1754 dėl ES prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

Reglamentas (ES) 2019/1753 dėl ES veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto

KOKS ŠIO AKTO, SPRENDIMO IR REGLAMENTO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Lisabonos susitarimas

Ženevos aktas

Sprendimas (ES) 2019/1754

ES taisyklės

Reglamentu nustatomos taisyklės, kuriomis reglamentuojamos ES teisės ir prievolės pagal Ženevos aktą. Pagal reglamentą:

Reglamentas visų pirma susijęs su:

NUO KADA TAIKOMI ŠIS AKTAS, SPRENDIMAS IR REGLAMENTAS?

KONTEKSTAS

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Geografinės nuorodos (GN) – nuorodos, nurodančios iš konkrečios geografinės vietovės kilusias prekes, kai tam tikra prekės kokybė, geras vardas ar kita savybė priskiriama jos geografinei kilmei.
Kilmės vietos nuorodos (KVN) – geografiniai pavadinimai, nurodantys prekės kilmę, taip pat su vietove susijusias jos išskirtines ir pripažintas savybes.

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos aktas (OL L 271, 2019 10 24, p. 15–29)

2019 m. spalio 7 d. Tarybos sprendimas (ES) 2019/1754 dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (OL L 271, 2019 10 24, p. 12–14)

2019 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1753 dėl Sąjungos veiksmų prisijungus prie Lisabonos susitarimo dėl kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų Ženevos akto (OL L 271, 2019 10 24, p. 1–11)

paskutinis atnaujinimas 18.05.2020