Vienkartinio plastiko uždraudimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Vienkartiniai plastikiniai gaminiai yra vien arba iš dalies iš plastiko pagaminti gaminiai, paprastai skirti naudoti vieną kartą arba trumpai ir po to išmesti.

Rinkos apribojimai (draudimai)

Šia direktyva draudžiami šie plastikiniai gaminiai:

Naudojimo mažinimas

Plastikinių butelių atskiras surinkimas ir projektavimo reikalavimai

Privalomas ženklinimas

Ant kai kurių rinkai pateikiamų vienkartinių plastikinių gaminių – ant jų pakuotės ar pačių gaminių – turi būti pateiktas matomas, aiškiai įskaitomas ir nenutrinamas ženklinimas:

Šiose etiketėse vartotojai informuojami apie:

Didesnė gamintojo atsakomybė

Į direktyvą įtrauktas principas „teršėjas moka“. Gamintojai turės padengti šias išlaidas:

Drėgnųjų servetėlių ir oro balionėlių atveju šie įpareigojimai bus taikomi be surinkimo išlaidų.

ES šalys taip pat privalo:

Informuotumo didinimas

Be to, ES šalys turi imtis atitinkamų priemonių, skirtų:

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Ji bus perkelta į ES šalių teisę 2021 m. liepos 3 d. Rinkos apribojimai ir gaminių ženklinimo taisyklės galioja nuo 2021 m. liepos 3 d., o butelių gaminių projektavimo reikalavimai – nuo 2024 m. liepos 3 d. Didesnės gamintojo atsakomybės priemonės taikomos nuo 2024 m. gruodžio 31 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (OL L 155, 2019 6 12, p. 1–19)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (OL L 312, 2008 11 22, p. 3–30)

Vėlesni Direktyvos 2008/98/EB daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL L 365, 1994 12 31, p. 10–23)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 16.09.2019