Eurostatas – ES statistikos tarnyba

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 2012/504/ES, kuriuo išaiškinamas Eurostato vaidmuo

KOKS ŠIO SPRENDIMO TIKSLAS?

Šiuo sprendimu išaiškinamas Eurostato vaidmuo ir nustatomos atsakomybės sritys, susijusios su Europos statistikos plėtojimu, rengimu ir sklaida.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS?

Sprendimas taikomas nuo 2012 m. spalio 8 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2012 m. rugsėjo 17 d. Komisijos sprendimas 2012/504/ES dėl Eurostato (OL L 251, 2012 9 18, p. 49–52)

paskutinis atnaujinimas 13.11.2017