Europos atominės energijos bendrijos (Euratomo) sutartis

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Europos atominės energijos bendrijos sutartis

KOKS ŠIOS SUTARTIES TIKSLAS?

Kaip matyti iš II antraštinės dalies formuluotės, Euratomo sutarties tikslas yra „skatinti pažangą branduolinės energijos srityje“.

Visų pirma bendroje branduolinės energijos rinkoje siekiama:

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Taikymo sritis

Sutartis griežtai taikoma tik civilinės (ne karinės) paskirties branduolinės energijos naudojimui.

Sutarties struktūra

I antraštinėje dalyje išdėstomi aštuoni Euratomui patikėti uždaviniai, o II antraštinėje dalyje išsamiau pristatomos konkrečios nuostatos:

III ir IV antraštinės dalys yra skirtos institucijoms ir finansams:

V ir VI antraštinėse dalyse pateikiamos bendrosios nuostatos ir nuostatos, susijusios su pradiniu laikotarpiu (institucijų kūrimas, pradinės taikymo nuostatos ir pereinamojo laikotarpio nuostatos).

Sutartį taip pat sudaro penki priedai, apimantys šiuos klausimus:

NUO KADA TAIKOMA ŠI SUTARTIS?

Sutartis pasirašyta 1957 m. kovo 25 d., o įsigaliojo 1958 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

Šešios Europos anglių ir plieno bendriją (EAPB) įsteigusios šalys 1957 m. Romoje pasirašė Europos atominės energijos bendrijos (EAEB, geriau žinomos „Euratomo“ pavadinimu) sutartį ir sutartį, kuria įsteigiama Europos ekonominė bendrija (EEB). EEB ir EAEB sutartys kartais vadinamos „Romos sutartimis“, o „Romos sutartis“ žymi EEB sutartį.

Skirtingai nuo EEB sutarties, Euratomo sutartyje, kuri galioja iki šiol, jokių didelių pokyčių niekada nebuvo. Visų pirma Euratomas nesusijungė su Europos Sąjunga, todėl išlaiko atskirą juridinį statusą, nors ir turi tas pačias nares.

Kartu su Europos Sąjungos sutartimi ir Sutartimi dėl ES veikimo (SESV) Euratomo sutartis, kaip viena jos galiojančių sutarčių, yra ES pirminės teisės dalis.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

1957 m. kovo 25 d. Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties suvestinė redakcija (OL C 203, 2016 6 7, p. 1–112)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

1957 m. kovo 25 d. Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (neskelbta Oficialiajame leidinyje)

1965 m. balandžio 8 d. Sujungimo sutartis (OL 152, 1967 7 13, p. 2–17 (DE, FR, IT, NL)

1992 m. vasario 7 d. Mastrichto sutartis (OL C 191, 1992 7 29, p. 1–112)

2007 m. gruodžio 13 d. Lisabonos sutartis (OL C 306, 2007 12 17, p. 1–271)

paskutinis atnaujinimas 25.05.2018