Saugi laivyba: dvigubo korpuso naftos tanklaivių įvedimo spartinimas

Šiuo teisės aktu uždraudžiamas sunkiosios kategorijos naftos gabenimas viengubo korpuso naftos tanklaiviuose į Europos Sąjungos (ES) uostus ir iš jų, siekiant sumažinti atsitiktinio užteršimo nafta riziką Europos vandenyse. Juo taip pat nustatomas dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio taikymo viengubo korpuso naftos tanklaiviams planas, taikytinas ne vėliau kaip nuo 2015 m.

DOKUMENTAS

2012 m. birželio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 530/2012 dėl dvigubo korpuso arba lygiaverčių dizaino reikalavimų greitesnio įvedimo viengubo korpuso naftos tanklaiviams.

SANTRAUKA

2012 m. priimtame naujausiame ES teisės akte dėl dvigubo korpuso naftos tanklaivių įvedimo išlaikoma 2002 m. teisės akto esmė. Juo sujungiami visi ankstesnio teisės akto pakeitimai į vieną tekstą aiškumo ir patogumo tikslais.

Teisės aktas taikomas 5 000 tonų ir didesnio dedveito naftos tanklaiviams, kurie plaukia su valstybės narės vėliava arba kurie plaukia į uostą ar atviroje jūroje esantį terminalą arba iš jų arba nuleidžia inkarą valstybės narės jurisdikcijai priklausančioje zonoje, nesvarbu, kokia jų vėliava.

Šis reglamentas netaikomas karo laivams, karinio laivyno pagalbiniams laivams ir kitiems laivams, kurių savininkė yra arba kuriuos eksploatuoja valstybė ir kurie šiuo metu naudojami tik nekomercinių vyriausybinių tarnybų reikmėms.

Reglamentu:

Kontekstas

2002 m. po eilės avarijų, į kurias pateko naftos tanklaiviai ir kurios sukėlė didelę taršą, ES priėmė teisės aktą, kuriuo reikalaujama laipsniškai nutraukti pažeidžiamesnių viengubo korpuso naftos tanklaivių (kuriuose naftą krovinio rezervuare nuo jūros vandens skiria tik dugnas ir šoninė plokštė) eksploatavimą ir pakeisti juos dvigubo korpuso laivais (kuriuose krovinio rezervuarai turi antrą vidinę plokštę, esančią pakankamu atstumu nuo išorinės plokštės).

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

Reglamentas (ES) Nr. 530/2012

2012 7 20

-

OL L 172, 2012 6 30

Paskutinį kartą atnaujinta: 19.06.2014