ES ir Rusijos partnerystės bei bendradarbiavimo susitarimas

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

ES, jos valstybių narių ir Rusijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas

KOKS ŠIO SUSITARIMO TIKSLAS?

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Principai

Pagarba demokratiniams principams ir žmogaus teisėms yra pagrindinis partnerystės elementas.

Tikslai

Susitarimo pagrindiniai tikslai:

Taikymo sritis

Šis susitarimas taikomas šioms sritims:

Susitarimas buvo sudarytas pradiniam dešimties metų laikotarpiui ir yra kas metus atnaujinamas.

2008 m. buvo pradėtos derybos dėl naujo ES ir Rusijos susitarimo, siekiant sukurti visapusiškesnį ES ir Rusijos santykių pagrindą. Nors padaryta nemenka pažanga, 2012 m. šios derybos buvo sustabdytos.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS SUSITARIMAS?

Susitarimas įsigaliojo 1997 m. gruodžio 1 d.

KONTEKSTAS

Rusijos vaidmuo Ukrainos konflikte ir jos neteisėta Krymo aneksija labai pakenkė Rusijos ir ES santykiams. Dauguma veiklos sričių, kurioms taikomas šis susitarimas, buvo sustabdytos, priimtos sankcijos.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas, nustatantis Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę. 1 protokolas dėl anglių ir plieno kontaktinės grupės įsteigimo. 2 protokolas dėl abipusės administracinės pagalbos, kad būtų tinkamai taikomi muitų teisės aktai. Baigiamasis aktas. Pasikeitimas laiškais. Pasirašymo protokolas (OL L 327, 1997 11 28, p. 3–69)

paskutinis atnaujinimas 10.10.2016