Valstybės pagalba: 2014-2020 m. ES regioninės pagalbos gairės

2014 m. liepos men. isigalios ES gaires, kuriose aiškinama, kaip ES valstybes nares gali teikti investicine pagalba imonems, kad paremtu palankiu salygu neturincius Europos regionus 2014-2020 m.

DOKUMENTAS

2014-2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairės (Oficialusis leidinys, C 209, 2013 7 23).

SANTRAUKA

Europos Komisija išleido gaires, kuriose aiškinama, kaip ES valstybės narės gali teikti investicinę paramą įmonėms, kad paremtų palankių sąlygų neturinčius Europos regionus 2014-2020 m.

Atnaujintomis gairėmis siekiama skatinti ekonomikos augimą remiant investicijas į projektus, kurie teikia tikrą pridėtinę vertę regionų plėtrai, ypač nepalankiausias sąlygas turinčiuose Europos regionuose.

Konkrečiau, regioninės pagalbos gairėse išdėstytos taisyklės, kuriomis vadovaujantis ES valstybės narės gali teikti valstybės pagalbą įmonėms ir remti investicijas į naujus gamybos įrenginius mažiau palankiuose Europos regionuose arba išplėsti ar atnaujinti esamus įrenginius.

Gairėse taip pat pateiktos taisyklės, kuriomis remiantis ES valstybės narės gali sudaryti regioninės pagalbos žemėlapius, kad nustatytų, kuriose geografinėse vietovėse įmonės gali gauti regioninę valstybės pagalbą ir kokiu lygmeniu.

Naujųjų gairių pagrindiniai bruožai yra šie:

NUORODOS

Dokumentas

Įsigaliojimo data

Perkėlimo į valstybių narių teisę terminas

Oficialusis leidinys

2014-2020 m. regioninės valstybės pagalbos gairės

2014 7 1

-

OL C 209, 2013 7 23

Paskutinį kartą atnaujinta: 27.02.2014